Duurzame Energie

600 x 330 Duurzame energie

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van bronnen die niet (snel) opraken. Denk aan: zonne-energie, waterkracht, windenergie, biomassa, aardwarmte en bodemwarmte. Een voordeel van duurzame energie is dat het geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot veroorzaakt. Duurzame energie wordt dus op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. Deze brandstoffen hebben een grote invloed op het klimaat en de opwarming van de aarde. Soms worden de termen ‘hernieuwbare energie’ en ‘groene energie’ als synoniemen voor duurzame energie gebruikt.

Duurzame energie word opgewekt uit hernieuwbare bronnen, waarbij het milieu niet belast wordt. Voorbeelden van duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie en waterkracht. Omdat fossiele brandstoffen langzaam opraken, wordt duurzame energie steeds belangrijker. Hoe zit het met duurzame energie in Nederland? De soorten duurzame energiebronnen en het vinden van een energiecontract met groene stroom (uit Nederland)?

Duurzame energie

Duurzame energie wordt steeds belangrijker. Dit heeft vooral te maken met milieutechnische aspecten: de uitstoot van CO2 vormt namelijk een ernstige bedreiging voor onze aarde door de opwarming die het veroorzaakt. Aan de andere kant is het ook bittere noodzaak om op zoek te gaan naar andere bronnen omdat de fossiele brandstoffen, die nu gebruikt worden om energie op te wekken, dreigen op te raken. Zonder energie zal immers de hele maatschappij ontwricht worden.

Waar komt jouw groene stroom vandaan?

Als een leverancier groene stroom aanbiedt, hoeft dat echter niet te betekenen dat de stroom ook écht groen is. Wanneer je groene stroom afneemt, moeten energiebedrijven met een Garantie van Oorsprong kunnen aantonen dat de energie ook écht duurzaam is. Deze GvO’s worden echter vaak in het buitenland gekocht, aangezien Noorwegen een teveel aan certificaten heeft.

Op deze manier kunnen leveranciers zeggen dat ze groene stroom aanbieden, terwijl het gewoon grijze stroom is met een groen etiket. Gelukkig kan je voorkomen dat je deze ‘vergroende stroom’ afneemt: door in de energievergelijker aan te geven dat je alleen interesse hebt in ‘groene stroom’, weet je zeker dat je product 100% duurzaam is.

Duurzame energieleveranciers

Er zijn grote verschillen tussen energieleveranciers. Er zijn enkele leveranciers die stroom leveren uit o.a. kolencentrales, maar ook veel leveranciers maken gebruik van groene stroom door een Garantie van Oorsprong te kopen uit het buitenland. Slechts enkele leveranciers zijn écht duurzaam. De meest groene energieleveranciers leveren alleen stroom vanuit zonnepanelen en windmolens. De volgende energieleveranciers zijn volgens recent onderzoek het meest duurzaam:

Hoe kan ik zelf duurzame energie opwekken?

Als je zelf duurzame energie wilt opwekken dan kun je dit op verschillende manieren realiseren:

Warmtepomp kopen:
Met een warmtepomp kun je warmte uit de lucht, bodem of uit het grondwater halen. Een warmtepomp verbruikt wel stroom, maar in ruil daarvoor zul je veel minder gas gaan verbruiken. Het is een duurzaam alternatief voor een cv-ketel op gas.

Eigen windmolen aanschaffen:
Het is ook mogelijk om zelf energie op te wekken door een windmolen op je eigen dak te installeren of in je tuin neer te zetten. Houd er wel rekening mee dat de aanschafkosten en de onderhoudskosten erg hoog zijn. Verder veroorzaakt een windmolen geluidsoverlast en kunnen vogels in de wieken terecht komen.

Installeren van zonnepanelen:
Met zonnepanelen wek je niet alleen duurzame energie op, maar bespaar je ook nog eens flink op je energiekosten. Wil je weten hoeveel jij per jaar kunt besparen en ben je van plan om zonnepanelen aan te schaffen? Onze vergelijker van energie houdt rekening met de hoeveelheid energie die jouw zonnepanelen opwekken.

Waar komt je groene gas vandaan?

Net als bij groene stroom moeten energiebedrijven bij groen gas aantonen dat de energie die ze leveren daadwerkelijk duurzaam is. Groen gas wordt vaak verward met biogas.

Duurzame energie Nederland

Op dit moment is ongeveer 12% van de stroomproductie in Nederland duurzaam. In Nederland is het populair om een contract met groen stroom af te sluiten. Maar in veel andere Europese landen niet. Het doel is om het aandeel duurzame energie in Nederland in 2023 op 16% te krijgen.

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie

Iedereen in Nederland betaalt Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) per verbruikte kWh elektriciteit en m3 gas. De ODE is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren.

Duurzame energiebronnen

De meeste energie wordt tegenwoordig nog steeds opgewekt met fossiele brandstoffen. Denk aan aardgas, aardolie en steenkool. Naast het feit dat deze langzaam opraken, zijn deze brandstoffen buitengewoon schadelijk voor ons milieu. Steeds meer energieleveranciers houden hier rekening mee en bieden hun klanten zogenoemde groene energie aan.

Zonne-energie

De bekendste vorm van duurzame energie is zonne-energie. Met behulp van de zon zetten zonnepanelen het licht om in elektriciteit, ofwel zonnestroom. Daarnaast kan het zonlicht met behulp van een zonneboiler(combi) worden omgezet in warmte voor het water en de verwarming.

Windenergie

Om windkracht om te kunnen zetten in elektrische energie worden windturbines ingezet. De wind oefent kracht uit op de wieken van de windturbine, waardoor deze gaan draaien. Hierdoor wordt de generator aangedreven, die uiteindelijk zorgt voor de productie van de elektrische windenergie. Het is ook mogelijk om een windmolen in je eigen tuin te laten plaatsen.

Biomassa

Organische materialen zoals hout, GFT-afval en graan worden gebruikt voor de productie van biomassa. Ook wel bio-energie genoemd. De energie wordt opgewekt door de verbranding, vergisting of vergassing van de biomassa. Het gas dat hierbij automatisch vrijkomt. Kan worden ingezet voor de productie van groene stroom. 60% van de Nederlandse duurzame energie wordt geproduceerd met biomassa.

Waterkracht

Het aardoppervlak bestaat voor ruim tweederde uit water. Al dit water kan met behulp van waterturbines dienen als een duurzame energiebron, genaamd waterkracht. Het wordt opgewekt door gebruik te maken van de hoogteverschillen in waterniveaus en de stroomsnelheid van het water. Nederland kent geen grote verschillen in de hoogte van water, maar maakt daarentegen wel gebruik van waterkrachtcentrales.

Groen gas

De biomassa die voor bio-energie wordt gebruikt, wordt ook gebruikt voor de productie van groen gas. Dit groene gas is eigenlijk een methaanhoudend gas en een duurzame plaatsvervanger voor aardgas. Tot op heden is het groene gas dat aangeboden wordt door de energieleverancier klimaatgecompenseerd (aard)gas. Dit betekent dat de CO2-uitstoot, die volgt uit de productie van groen (aard)gas. Volledig gecompenseerd wordt met onder andere de planting van nieuwe bomen.

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Steenkool, aardolie en aardgas zijn fossiele brandstoffen. Om stroom op te wekken, ons te verwarmen of om ons te vervoeren. Gebruiken we vandaag nog heel wat van die fossiele brandstoffen. De nadelen ervan zijn dubbel. Het zijn serieuze vervuilers die bij verbranding behoorlijk wat CO2 veroorzaken. Daarnaast zijn ze ook niet onuitputtelijk. Een blik op het verleden én een duurzame toekomst.

Een lange geschiedenis

Fossiele brandstoffen ontstonden miljoenen jaren geleden als koolwaterstofverbindingen in plantaardige en dierlijke restorganismen. In combinatie met de hoge druk en hoge temperaturen waaraan deze versteende planten- en dierenresten werden blootgesteld, ontstonden kolen en gassen. Bij verbranding ervan komt koolstofdioxide vrij in de atmosfeer. In grote hoeveelheden draagt dit gas bij tot het broeikaseffect. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk. Alternatieve brandstoffen zijn dus noodzakelijk.

Soorten fossiele brandstoffen

De bekendste fossiele brandstoffen zijn aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Ook turf uit hoog- of laagveen zit in deze reeks. De nieuwste vorm van fossiele brandstof is het schaliegas. Het fraccen of hydraulisch fractureren is een omstreden manier om dit gas te winnen uit schaliegesteente. Deze methode is zeer vervuilend voor het grondwater en er kunnen kleine aardbevingen ontstaan rond de boorputten. Daarom is het fraccen in verschillende landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, verboden.

Alternatieven

Omdat fossiele brandstoffen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering is het nodig dat we op zoek gaan naar niet-fossiele brandstoffen en duurzame energievoorzieningen.
Binnen een aantal jaren (sommigen denken over 50 jaar, anderen over 100 of 200 jaar), zullen fossiele bronnen sowieso uitgeput zijn, dus moeten we nu op zoek gaan naar alternatieve energiebronnen. Gelukkig zijn niet enkel de groene jongens te vinden voor een beleid dat het klimaat spaart en duurzaam omgaat met het milieu. Wereldwijd is er veel enthousiasme om klimaatafspraken te maken. Dat zien we bijvoorbeeld aan de afspraken die er gemaakt zijn tijdens de Klimaattop Parijs 2015.

Zonne-Energie

Zonne-energie is een hernieuwbare energiebron van warmte en licht. Planten gebruiken zonne-energie voor fotosynthese, waarbij ze water en kooldioxide uit de lucht omzetten in suikers. Dit proces, waarop bijna het gehele leven op aarde draait, gebruikt min of meer 1% van die energie. Er blijft dus nog een hoop energie over die de mens kan gebruiken. Dat kan op twee manieren: door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen die het licht direct in elektriciteit omzetten, zogenaamde zonnestroom, of door gebruik te maken van het zonlicht waarbij het licht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers of zonnecollectoren die gebruik maken van zonnepanelen.

Windenergie

Windenergie is een klassieker onder de energiebronnen. Lang geleden werd windenergie bijvoorbeeld al gebruikt om graan te malen. De wind werd direct omgezet in mechanische energie. Vandaag wordt wind via windturbines omgezet in elektriciteit en is het een ideale hernieuwbare energiebron.
Waterkracht wordt in Nederland minder gebruikt omdat voor de bouw van een waterkrachtcentrale toch enig niveauverschil nodig is. En rivieren die van hoog in de bergen aan komen stromen, hebben we hier nog niet. Ook uit de kracht van de getijden of de golven kan propere energie gewonnen worden.
Er zijn dus genoeg hernieuwbare en duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Het vergt enkel nog moed, doorzettingskracht en politieke wil.

Vergelijk jouw energiepakket!

Krachtstroom

Krachtstroom is, het woord zegt het al, stroom die afkomstig is uit een elektriciteitsaansluiting met een krachtiger vermogen. Met krachtstroom wordt een elektrische aansluiting tussen twee of drie faseaansluitingen en een nulaansluiting bedoeld. Dit in tegenstelling tot ‘normale’ stroom, die tussen één fase en een sterpunt loopt. Wil je meer weten over krachtstroom? Op deze pagina hebben we alle belangrijke informatie voor je op een rijtje gezet.

Vooral grootzakelijk

Een standaardaansluiting is 230 volt. Een aansluiting met krachtstroom is 400 volt. Op dit soort aansluitingen kunnen zware elektrische apparaten worden aangesloten, die voornamelijk worden gebruikt in grote bedrijven, zoals in de bouw. Daarom wordt krachtstroom vooral gebruikt voor zakelijke energieafnemers, met name grootzakelijk.

‘Normale stroom’

Veel mensen denken dat krachtstroom, naast de bekende grijze stroom en groene stroom, een extra soort stroom is. Eigenlijk is krachtstroom niets anders dan ‘normale’ stroom, maar dan met een hogere stroomsterkte dan de stroomaansluiting die in het gemiddelde huishouden aanwezig is. Voor het draaien van de wasmachine of het opladen van je telefoon is een normale aansluiting voldoende. De meeste huishoudens hebben daarom een 230 voltaansluiting.

Wat kost krachtstroom?

In onze energievergelijker gaan we altijd uit van een standaardaansluiting met ‘normale stroom’. De netbeheerkosten die je krijgt te zien zijn hier dus ook op berekend. Heb je krachtstroom? Dan vraagt je netbeheerder een hoger bedrag voor de netwerkkosten. Hoe hoog de netwerkkosten precies zijn, kun je navragen bij je netbeheerder. Wil je weten wat het plaatsen van een zwaardere aansluiting kost? Ook dat kan je netbeheerder je vertellen. 

Zelf krachtstroom?

Heb je zelf krachtstroom nodig? In de meeste woningen wordt standaard een normale aansluiting (oftewel een een-faseaansluiting) geplaatst. Wil je een zwaardere aansluiting? Dan moet je deze dus in de meeste gevallen zelf aanvragen. Dit kun je doen door contact op te nemen met je netbeheerder. Als je niet weet wie jouw netbeheerder is, kun je dat opzoeken in het EAN-codeboek.