Energienetwerk en Netbeheerder

600 x 330 Energienetwerk en Netbeheer

Alles over het energienetwerk en netbeheerder

Om bedrijven, ondernemers en huishoudens van energie te voorzien heeft Nederland een uitgebreid energienetwerk van de netbeheerder. Dat bestaat uit elektriciteitskabels en gasbuizen. De totale lengte aan kabels voor elektriciteit bedraagt meer dan 300.000 kilometer. Voor gasleidingen gaat het in totaal om zo’n 135.000 kilometer. De kabels en buizen liggen voor het grootste gedeelte onder de grond. De invloed van het weer is daardoor minder groot dan wanneer de netten zich boven de grond zouden bevinden. Mede daardoor is de betrouwbaarheid van het energienetwerk in Nederland erg hoog.

Netbeheerders elektriciteit en gas

In Nederland zijn transport en levering gescheiden. Het beheer van het landelijk hoogspanningsnet is in handen van TenneT. Daarnaast verzorgt TenneT het hoogspanningsnet in een deel van Duitsland. De Nederlandse staat is 100% eigenaar van TenneT Holding.

Het beheer van het landelijk hoofdtransportnet voor gas is in handen van Gas Unie Transport Services. Ook daarvan is de Nederlandse staat 100% eigenaar. Gas Unie beheert circa 12.000 km gasleidingen in Nederland. Het totaal aantal kilometers gasleidingnetwerken van Gas Unie in Europa bedraagt meer dan 15.500.

Op regionaal niveau wordt het beheer van elektriciteit en gas uitgevoerd door regionale netbeheerders. Regionale netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de middenspannings- en laagspanningsnetwerken.

In de wet is vastgelegd dat de Nederlandse overheid een meerderheidsbelang moet hebben in de regionale netbeheerder.

595 x 845 netwerkbeheer elektriciteit netbeheerder

Wie is mijn netbeheerder?

Elke regio heeft zijn eigen netbeheerder voor elektriciteit en gas. Het is niet mogelijk dat twee netbeheerders voor bijvoorbeeld gas in dezelfde regio actief zijn. Datzelfde geldt voor elektriciteit. Nederland kent 7 regionale netbeheerders voor elektriciteit en gas. Die netbeheerders zijn:

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de netbeheerders. Op de website van ACM is een overzicht te vinden van alle netbeheerders, alsook van de regio’s waarvoor deze netbeheerders verantwoordelijk zijn.

450 x 568 netwerkbeheer gas netbeheerder

Mijn netbeheerder

In Nederland kan je niet zelf jouw netbeheerders kiezen. Op basis van de wet wordt een netbeheerder bepaald. Daarnaast bepaalt de overheid de tarieven van het netbeheer. Omdat netbeheerders voor gas en elektriciteit kunnen verschillen, kunnen klanten met één of meerdere netbeheerders te maken hebben.

Op de website www.eancodeboek.nl kunnen ondernemers en particulieren hun EAN-code en netbeheerder opzoeken.

Netbeheerder energieaansluiting: EAN-code

EAN is de afkorting van Europese Artikel Nummering. Een EAN-code is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd. De netbeheerder geeft iedere aansluiting een EAN-code. EAN-codes worden onder meer gebruikt om een leverings- of aansluitpunt punt voor gas en elektriciteit vast te stellen. De code telt 18 cijfers. Dat betekent dat elk leveringspunt en elke energievorm zijn eigen unieke 18-cijferige EAN-code heeft. EAN-codes zijn nodig voor communicatie met de energieleverancier en de netbeheerder. De codes veranderen niet, ook al wordt de meter vervangen. Dan verandert het meternummer, niet de code (het leveringspunt blijft namelijk hetzelfde). Voor verhuizingen geldt: EAN-codes gaan niet met de onderneming mee (ze blijven op het leveringspunt).

Storingsnummer netbeheerders

Is er een storing op het gebied van elektriciteit/gas of wordt een gaslucht geroken, dan kunnen ondernemers en particulieren het landelijk storingsnummer van de netbeheerders bellen: 0800-9009.

Transport en levering energie door netbeheerder

Netbeheerder zijn verantwoordelijk voor het transport van energie. Grootverbruikers betalen hun netbeheerkosten rechtstreeks aan de netbeheerder, kleinverbruikers betalen het aan de energieleverancier, die het op zijn beurt aan de netbeheerder betaalt. Energieleveranciers zorgen ervoor dat energie wordt geleverd. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2004 kan elke Nederlander zijn eigen energieleverancier kiezen. Welke leverancier wordt gekozen, hangt van diverse factoren af, zoals prijs, service, levering groene energie, zelf energie opwekken, maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), advisering of klantgerichtheid.

Slimme meter van netbeheerder

Een slimme meter is een moderne, digitale energiemeter. Met een slimme meter hoef je nooit meer meterstanden door te geven en is jouw energierekening nog nauwkeuriger, zonder geschatte meterstanden. Ruim 6,3 miljoen huishoudens hebben inmiddels een slimme meter. Elk huishouden krijgt voor het einde van 2022 een slimme meter aangeboden van de netbeheerder.

Wat heb ik aan een slimme meter?

Met een slimme meter krijg je als consument of klein bedrijf een maandelijks overzicht in plaats van een jaarlijkse eindafrekening. Met dit inzicht heb je meer grip op de hoeveelheid energie jij verbruikt en daarmee op de energiekosten. Als je niet wilt dat de meterstanden maandelijks op afstand worden uitgelezen, kan dit aan de netbeheerder doorgeven.

Wat kost een slimme meter?

In principe is de plaatsing van een slimme meter gratis. Wel blijf je net als nu meterhuur betalen. Als er nog geen slimme meter aangeboden is, dan krijg je voor het einde van 2022 een aanbod van de netbeheerder. De netbeheerder plaatst de slimme meter vervolgens gratis. Als jezelf om een slimme meter vraagt, kunnen er wel kosten aan verbonden zijn. Hetzelfde geldt als er eerder een slimme meter hebt geweigerd en deze alsnog wilt laten installeren. Vraag dit na bij de netbeheerder.

Wanneer krijg ik een slimme meter van mijn netbeheerder?

Elk huishouden krijgt voor het einde van 2022 een slimme meter aangeboden van de netbeheerder. Heb je nog geen aanbod gekregen én wilt hierop niet langer wachten (bijvoorbeeld omdat er zonnepanelen of een elektrische auto is)? Neem dan contact op met uw netbeheerder.

De slimme meter staat ‘aan’ (maar hij kan ‘uit’)

Als je een slimme meter krijgt, staat deze standaard ‘aan’. Dat betekent dat de netbeheerder jouw meterstanden op afstand zal lezen op de volgende momenten:

  • 12 keer per jaar, of vaker met toestemming (voor het maandelijks kostenoverzicht)
  • As je overstapt naar een ander energiebedrijf
  • Of gaat verhuizen
  • Voor het beheer van de meter

Als de meter ‘aan’ staat, hoef je dus zelf geen meterstanden meer door te geven aan het energiebedrijf. Ook hoeft er geen meteropnemer meer langs te komen. Overstappen naar een ander energiebedrijf wordt zo nog makkelijker. Schattingen van meterstanden en foute energienota’s horen bovendien tot het verleden. Je ontvangt standaard elke maand een overzicht met daarop het energieverbruik en kosten van die periode. De netbeheerder kan en mag de meter niet vaker lezen. Tenzij jij daar zelf voor kiest en toestemming voor geeft. Wil je vaker inzicht in het verbruik? Dan kan dat door toestemming te geven aan de netbeheerder om de meterstanden vaker uit te lezen.

Je kunt de meter ‘uit’ laten zetten. De netbeheerder kan dan niet de meterstanden op afstand lezen. Ook als je overstapt naar een ander energiebedrijf of als je verhuist, zal je zelf de meterstanden moeten doorgeven. De keuze of de meter aan of uit staat altijd (gratis) wijzigen.

Zelf je energieverbruik volgen

Met een slimme meter kan jezelf de energieverbruik volgen, ook als de slimme meter uit staat. Je kan zelf alle meterstanden uit de meter lezen wanneer jij dit wilt. Daarvoor kan bijvoorbeeld een display, mobiele telefoon of website aan de slimme meter koppelen. Deze informatie geeft u nog meer inzicht in het verbruik. Hiermee wordt energie besparen nog makkelijker.

De slimme meter is niet verplicht

De slimme meter is niet verplicht. Als je geen slimme meter wilt, dan houdt je de oude gasmeter en elektriciteitsmeter. Je moet dan zelf uw meterstanden blijven doorgeven, ook als je overstapt naar een ander energiebedrijf of als je verhuist. Als de oude meter is afgekeurd door Agentschap Telecom, dan moet deze worden vervangen door een andere meter.

Storingen op energienetwerk

Het Nederlandse energienet behoort tot de meest betrouwbare ter wereld. Als je onverhoopt een keer te maken hebt met een gas- en/of stroomstoring of als er een gaslucht ruikt, bel dan het Nationaal Storingsnummer gas en stroom 0800 – 9009 (gratis). Actuele informatie over gas- en stroomstoringen vindt je hier.

Storingsnummer

Het Nationaal Storingsnummer gas en stroom 0800 – 9009 is 24 uur per dag bereikbaar. De melding komt direct bij de lokale netbeheerder voor gas en/of stroom binnen. Deze neemt meteen maatregelen en verhelpt de storing zo snel mogelijk. Je wordt op de hoogte gehouden over het oplossen van de storing.

Het Nationale Storingsnummer is alleen voor melding van storingen in de levering van gas en/of stroom tot en met de meter van de woning. Als je twijfelt waar de storing precies vandaan komt, kan je altijd bellen. Als er een storing is in de elektrische installatie in het huis, zal jezelf een installateur moeten inschakelen om de storing te verhelpen.

Compensatieregeling

Soms is een storing zo ingewikkeld, dat de onderbreking langer duurt. Je hebt dan mogelijk recht op een vergoeding als compensatie voor het ongemak. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aansluiting die er is. De Energiekamer heeft de compensatieregeling vastgesteld. In deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen consumenten en kleinzakelijke klanten.

Consumenten met een aansluiting t/m 3×25 ampère hebben recht op een bedrag van € 35 na een stroomstoring die meer dan vier uur heeft geduurd. Na elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit bedrag met € 20 verhoogd. Bij een uitval van 15 uur wordt dus 35 + (2 x € 20) = € 75 uitbetaald. Voor zakelijke klanten gelden andere vergoedingen die afhankelijk zijn van de tijdsduur van de storing en van het spanningsniveau van het net waarin de storing zich voordoet. Bij een gasstoring geldt dezelfde compensatieregeling als bij een stroomstoring.

Bij langdurige stroom- of gasuitval hebben afnemers automatisch recht op een vergoeding van de netbeheerder. Het indienen van een verzoek is niet nodig. Als je in aanmerking komt voor een compensatievergoeding dan wordt de compensatievergoeding automatisch aan je uitbetaald of verrekend. Je ontvangt hierover binnen 4 tot 6 weken na de storing schriftelijk bericht van uw netbeheerder.

Betrouwbare energievoorziening

Het Nederlandse energienet behoort tot de meest betrouwbare ter wereld. In de afgelopen vijf jaar hadden klanten jaarlijks gemiddeld ​25 minuten geen stroom en 1 minuut en 38 seconden geen gas. Om de betrouwbaarheid van het Nederlandse energienet hoog te houden, investeren de netbeheerders jaarlijks rond de twee miljard euro in vervanging en uitbreiding van het net en in slimme ICT-toepassingen zoals storingssensoren, die helpen om de onderbrekingsduur te verkorten.

Meer informatie
www.gasenstroomstoringen.nl

Geschillencommissie

Iedere consument en kleinzakelijke aangeslotene die een geschil met een netbeheerder heeft over de totstandkoming of uitvoering van een aansluit- en transportovereenkomst, kan dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energie of de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Uiteraard is de gang naar de rechter ook mogelijk.

De geschillencommissies opereren onafhankelijk, onpartijdig en laagdrempelig onder de Stichting Geschillencommissies in Den Haag. De kleinverbruiker hoeft zich niet te laten bijstaan door een advocaat, de procedure is eenvoudig. Wel is vereist dat de klager zijn klacht eerst aan de netbeheerder heeft voorgelegd en dat dit tijdig is gebeurd (in het algemeen binnen acht weken na het ontstaan ervan).

Vergelijk jouw energiepakket!