Salderen

600 x 330 salderen

Energie: wat is salderen?

Als het om energie gaat, is ‘salderen’ een begrip dat je regelmatig tegenkomt. Salderen betekent dat je de opgewekte stroom aftrekt van de gebruikte stroom. Wat is salderen precies en hoe gaat het in zijn werk?

Wat is salderen?

Salderen betekent dat de stroom die je teruglevert aan je energieleverancier, wordt verrekend met de verbruikte stroom. Heb je meer energie opgewekt dan je nodig had? Dan geef je dit terug aan je energieleverancier. Daarvoor ontvang je een vergoeding, die per energieleverancier kan verschillen. Is de hoeveelheid energie die je verbruikt juist hoger dan de energie die je opwekt? Dan betaal je het normale leveringstarief voor de extra energie die je nodig hebt. Als je een dubbele meter hebt, kan er anders gesaldeerd worden dan bij een enkele meter.

Wanneer ga je salderen?

Wanneer je zelf stroom opwekt en je bent aangesloten op het energienet, dan kun je de opgewekte stroom salderen met de stroom die je afneemt van het energienet. Heb je een slimme meter of een meter die kan teruglopen? En heb je je aangemeld op www.energieleveren.nl? Dan kun je gelijk beginnen met salderen. Salderen kan tot de hoeveelheid stroom die je verbruikt. Op het moment dat je meer opwekt dan verbruikt, ga je energie terugleveren.

Hoe werkt salderen bij een enkele meter?

Salderen houdt in dat je de stroom die je zelf hebt opgewekt, kunt aftrekken van de afgenomen stroom van het energienet. Bij een meter die kan terugtellen, gebeurt dit direct. Op het moment dat er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt, loopt de meter terug. Bij een slimme meter zijn er aparte meters voor het verbruik en de opwekking. Deze standen worden bij de jaarnota van elkaar afgetrokken. Op het moment dat je meer opwekt dan verbruikt, ga je energie terugleveren.

Hoe werkt salderen bij een dubbele meter of slimme meter?

Heb je een oude meter die kan terug tellen? En krijg je energie geleverd tegen een dubbel tarief? Dan loopt de teller, die op dat moment geldt, terug wanneer je meer opwekt dan verbruikt. Bij een slimme meter wordt apart bijgehouden wat er wordt verbruikt en opgewekt. De opgewekte stroom wordt afgetrokken van het tarief waar het in opgewekt wordt. Bij de meeste opwekking is dat het hoge tarief. Bij een dubbele meter wordt er per meter gesaldeerd. Dit omdat de energie die je verbruikt, nu verdeeld is over hoog en laag tarief (piek en dal). Tijdens het normaaltarief wordt er meestal meer opgewekt dan verbruikt en tijdens het daltarief meer verbruikt dan opgewekt. Bij deze situatie hangt het van je leverancier hoe zij omgaan met de te veel opgewekte stroom.

Wat is terugleveren?

In de elektriciteitskabel die naar je meterkast loopt was het altijd éénrichtingsverkeer. Stroom ging altijd je huis in en nooit eruit. Met zonnepanelen op je dak verandert dat. De door je panelen geproduceerde stroom kan ook de andere kant op, het energienet op. Elke keer als je panelen meer stroom opwekken dan je op dat moment gebruikt, lever je het overschot automatisch terug. Je bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie noemen we ‘terugleveren’. Stroom die je direct verbruikt, bijvoorbeeld als je de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op. Die valt dus niet onder terugleveren. Je energieleverancier en de overheid krijgen dit deel van je zelf opgewekte stroom nooit te zien. Ook niet als je een slimme meter hebt. Jijzelf wel, als je tenminste een monitoringssysteem bij je panelen hebt.

Salderen.

De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Dit heet salderen. Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw. Het vastrecht voor energietransport betaal je altijd, ook als je nettoverbruik nul is.

Maandbedrag verlagen

In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt zal je maandbedrag dat je aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvang je bij je jaarnota een teruggave. Het kan daarom handig zijn om direct na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan. Normaal gesproken kun je ook later op ieder moment je termijnbedrag met – maximaal – zo’n 20% laten verlagen.

Stroomverbruik afstemmen op zonneschijn

Stroom die je direct gebruikt lever je niet terug. Denk bijvoorbeeld aan de wasmachine die aanstaat terwijl de zon op je panelen schijnt. Financiëel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan je gesaldeerde stroom. In beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs, inclusief belastingen, die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt voor je energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of niet als je de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt – tot 2023. Vanaf 2023 verdwijnt de salderingsregeling geleidelijk.

De details zijn nog niet bekend, maar in de nieuwe regeling zal stroom die je direct zelf gebruikt meer waarde hebben dan stroom die je aan het net teruglevert. Ook komen er in de toekomst waarschijnlijk ‘smart grid’-systemen die zoveel mogelijk eigen gebruik van opgewekte stroom belonen of zelfs automatisch regelen. Het elektriciteitsnet (‘grid’) wordt namelijk minder belast als productie en consumptie van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden. Zo kunnen kostbare verzwaringen van het energienet – en daarmee hogere netbeheerkosten – beperkt blijven.

Redelijke terugleververgoeding

Als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Het teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt. Je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Je energieleverancier betaalt een ‘redelijke terugleververgoeding’ voor dit overschot. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is. Uit ons onderzoek van april 2018 blijkt dat de huidige vergoedingen variëren van zo’n €0,04 tot €0,12 per kWh. Gezien de grote verschillen loont het om bij overstappen van energieleverancier hierop te letten.

De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is. Houd er rekening mee dat €0,04 per kWh al redelijk kan zijn. Bij zo’n relatief laag bedrag kan het puur vanuit financieel oogpunt niet slim zijn om meer zonnepanelen te installeren dan je nodig hebt om je eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken
Voor een gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3000 kWh komt dat bijvoorbeeld neer op zo’n 12 panelen met elk een capaciteit van 290 wattpiek.

NB: om je teruglevering daadwerkelijk vergoed te krijgen is het essentieel dat je energiemeter geschikt is om terug te leveren.

Blijft de salderingsregeling bestaan?

Bij het berekenen van de terugverdientijd gaan we nu nog uit van de salderingsregeling in de huidige vorm. Deze regeling wordt vanaf 2023 afgebouwd, maar details over de afbouwperiode zijn nog niet bekend. Volgens de minister is het uitgangspunt dat de terugverdientijd vergelijkbaar blijft met nu. De Consumentenbond blijft kritisch met het ministerie meekijken bij de uitwerking van de gewijzigde regeling. Aangezien de vergoeding per kWh vanaf 2023 sowieso lager zal worden, loont wachten in ieder geval niet. Als je nu zonnepanelen neemt kun je nog een paar jaar maximaal profiteren.

Geen rekening, wel geld terug

Iedereen krijgt een vermindering energiebelasting van enkele honderden euro’s, ongeacht je verbruik. Hierdoor kan je totale stroomrekening met zonnepanelen makkelijk negatief uitvallen. Je krijgt dan jaarlijks een bedrag van je energieleverancier. Als je van dezelfde leverancier ook aardgas afneemt zal dit bedrag meestal weggestreept worden tegen een hoger bedrag dat je betaalt voor aardgas.

Vergelijk jouw energiepakket!